BETONGIMPREGNERING

 • EG BETONGIMPREGNERING (IMPREGNERING TIL GULV OG VEGG)

  BESKRIVELSE

  Vannbasert transparent effektiv dyp trengende varig impregnering til beskyttelse av betongoverflater og lignende.

  ANVENDELSESOMRÅDE

  EG Betongimpregnering er en transparent, inntrengende vannaviser til beskyttelse av loddrette og vannrette mur og betong overflater. Kan anvendes på gamle og nye (herdede) konstruksjoner, f.eks. bygninger, bro-underbygninger, betongmurer, parkeringshus og mange andre bygningskonstruksjoner. Kan benyttes på alle mur overflater inkl. Takstein, forstøtningsmurer, belegningsstein, grunnmurer, piper. EG Betongimpregnering kan forhindre fukt, alger, mosevekst misfarging av betong grunnet sur nedbør m.m. Kan også benyttes på teglstein men her er det meget avgjørende at det settes en liten prøve for og se at det ønskede resultat oppnås.

  DEKKEEVNE

  Typisk 3-10 m²/l på betong. Dekkevnen vil variere avhengig av betongkvalitet og underlagets finish.

  EMBALLASJE

  1 liter. 5 liter. 20 liter